twitter instagram YouTube

2018-03-01
Wolontariat w urzędzie

Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak,  informuje o możliwości odbycia w Urzędzie Miasta Leszna wolontariatu.

Podstawowym aktem prawnym regulującym wolontariat jest Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Wolontariuszem jest  każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

Celem Wolontariatu jest:

  • czynne włączenie się oraz inicjowanie przez Urząd programów wspierających zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności zawodowych;

  • poznanie przez wolontariusza zasad funkcjonowania i działań realizowanych przez Urząd;

  • aktywizowanie potencjału twórczego i organizacyjnego uczestników wolontariatu w Urzędzie;

  • wsparcie merytoryczne przez wolontariusza zadań realizowanych przez wydziały/biura Urzędu, w tym udział w działaniach, wydarzeniach i imprezach realizowanych przez Urząd.

Dla kogo Wolontariat:

Do wolontariatu przystąpić mogą wszyscy zainteresowani, którzy ukończyli 13 rok życia w szczególności uczniowie, studenci, absolwenci uczelni wyższych, doktoranci oraz słuchacze szkół policealnych. W przypadku osób nieletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna. Zainteresowany małoletni o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (osoba w wieku od 13 do 18 lat) może zostać wolontariuszem pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody rodzica/prawnego opiekuna. Minimalny wymiar wolontariatu wynosi 10 godzin.

Dokumenty jakie należy złożyć

Formularz zgłoszeniowy - wzór dostępny poniżej w plikach do pobrania.

Jak złożyć dokumenty?

Każda osoba ubiegająca się o udział w Wolontariacie wypełnia formularz zgłoszeniowy i przekazuje do miejsca wskazanego w ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje:

Barbara Łaszczyńska, 

Biuro Kadr i Płac,

64-100 Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, II piętro, pokój 27, 

tel. 65 529 81 34,

e-mail: blaszczynska@leszno.pl 

pn.-pt. 7:30-15:30


Ponadto w Urzędzie Miasta Leszna można odbyć wolontariat przy organizacji wydarzeń/imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez Miasto Leszno, takich jak: Aktywne Obywatelskie Leszno, Dzień Europy i Targi Organizacji Pozarządowych, Powrót Króla, rajdy rowerowe, Rynki Śniadaniowe.

Współprace mogą zacząć osoby, które cechuje zaangażowanie w pracę, umiejętność pracy w zespole oraz pozytywne nastawienie.

Pomoc przy organizacji wydarzeń i imprez organizowanych przez Miasto Leszno to okazja do:

  • bezpośredniego kontaktu z pracownikami Urzędu Miasta Leszna,
  • nabycia cennego doświadczenia,
  • nawiązania nowych znajomości,
  • spędzenia czasu w miłej atmosferze.
Opublikował: ngo@leszno.pl

Pliki do pobrania

Napisz do nas