twitter instagram YouTube

2024-01-31
Dotacje ze środków Funduszu Popierania Twórczości

Dotacje ze środków Funduszu Popierania Twórczości

O dotacje z Funduszu Popierania Twórczości mogą ubiegać się instytucje i inne podmioty prowadzące działalność kulturalną. Dotacje przyznawane są na przedsięwzięcia kulturalne, promujące rodzimą twórczość, działania o charakterze kolektywnym, w których bierze udział wielu artystów lub wykorzystywana jest twórczość wielu autorów, np.: festiwale, cykle koncertów, wystawy, konkursy i warsztaty twórcze, seminaria i konferencje naukowe. Wnioski można składać do 15.02.2024 r. oraz w drugiej turze do 15.10.2024r.

FUNDATOR: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

O PROGRAMIE:
Fundusz Popierania Twórczości jest Funduszem specjalnym Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Środki Funduszu przeznaczone są na udzielanie pomocy finansowej w formie Dotacji, których celem jest wsparcie Przedsięwzięć z zakresu sztuki, kultury i twórczości.

CELE PROGRAMU :
Wsparcie Przedsięwzięć z zakresu sztuki, kultury i twórczości.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

 • organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym, ogólnokrajowym lub międzynarodowym w tym np. przeglądów, festiwali, wystaw (wraz z katalogami), koncertów, happeningów, spektakli (teatralnych, muzycznych i innych);
 • organizacja kursów, szkoleń, warsztatów, plenerów, konkursów, konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze;
 • realizacja działań animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych;
 • działania interdyscyplinarne;
 • rejestracja nagrań audio/video, video spektakli, filmów (w tym: filmów dokumentalnych), wydanie publikacji zbiorowych (w tym publikacji w formach takich jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących), wydanie czasopism, dokumentacja, audiodeskrypcja, archiwizacja, udostępnianie oraz popularyzowanie dorobku kultury i nauki;
 • organizacja kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych;
 • organizacja uroczystości upamiętniających ważne dla kultury i sztuki postacie, wydarzenia, rocznice.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

 • organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia;
 • szkoły i placówki edukacyjne podejmujące działania o profilu artystycznym;
 • wyższe uczelnie;
 • samorządy;
 • przedsiębiorcy z sektora kultury i sektora kreatywnego;
 • inne podmioty w uzasadnionych przypadkach.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Nabór Wniosków odbywa się w trybie konkursowym dwukrotnie w ciągu roku:

 • od 1 stycznia do 15 lutego;
 • od 1 września do 15 października.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: www.zaiks.org.pl/dla-autorow/fundusz-popierania-tworczosci/jak-dziala-fpt

KONTAKT:
tel.(22) 55 67 193 lub FPT@zaiks.org.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas