twitter instagram YouTube

2024-02-08
"Grupa Wsparcia" - dla osób doświadczających przemocy domowej

Ośrodek Interwencyjno – Readaptacyjny TKOPD w Lesznie zaprasza na cykl spotkań „Grupy Wsparcie”- dla osób doświadczających przemocy domowej.

Celem spotkań jest udzielenie wsparcia, zmniejszenie poczucia osamotnienia oraz zmotywowanie uczestników do podjęcia skutecznych działań obronnych, które zatrzymają przemoc.

Poruszane zostaną tematy m.in.:

  • Czym jest przemoc w rodzinie? (definicja, rodzaje przemocy, cykl przemocy);
  • Mity i stereotypy dotyczące roli kobiety i mężczyzny – przekonania podtrzymujące przemoc;
  • Zachowanie sprawców przemocy jako zwarty system zachowań służący podporządkowaniu i kontroli;
  • Zachowania i strategie obronne osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Jak skutecznie się bronić;
  • Dzieci w sytuacji przemocy domowej.
  • Jak prawo określa przemoc i co trzeba zrobić, żeby wkroczyło prawo?
  • Nasze prawa. Strategie obrony osobistych praw;

Cykl zajęć obejmuje 10 spotkań – 2 razy w miesiącu po 2 godziny.

Termin pierwszego spotkania: 6 marzec 2024r. godz. 16:30.
Miejsce: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, ul. Słowiańska 59b.
Osoba prowadząca: Anna Juchocka – psycholog.

Zgłoszenia: osobiście w Ośrodku Interwencyjno – Readaptacyjnym przy ul. Niepodległości 27 c w Lesznie lub telefonicznie - 65 529 98 65.
Przy zapisach organizator prosi podać: imię, nazwisko, telefon kontaktowy.

Warsztaty skierowane są do mieszkańców Leszna.

Wcześniejsze zgłoszenie i konsultacja z osobą prowadzącą jest warunkiem koniecznym uczestniczenia w grupie. Grupa ma strukturę otwartą i w dowolnym momencie istnieje możliwość dołączenia kolejnej osoby.

Serdecznie zapraszamy!

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas