twitter instagram YouTube

2024-02-06
III edycja Konkursu "Razem dla Seniorów"

III edycja Konkursu

Zapraszamy do udziału w III edycji Konkurs „Razem dla Seniorów”, pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zainicjowany przez Pierwszą Damę Konkurs pozwala dostrzec i uhonorować dobre praktyki, bez których trudno sobie wyobrazić prowadzenie skutecznej polityki senioralnej. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do dnia 30 kwietnia 2024 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędą się jesienią podczas gali w Pałacu Prezydenckim.

ORGANIZATOR KONKURSU:

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

O KONKURSIE:

Konkurs organizowany jest, by promować i nagradzać najcenniejsze inicjatywy na rzecz seniorów realizowane przez osoby prywatne, organizacje oraz instytucje na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

 1. Młodzi Seniorom.
 2. Seniorzy Seniorom.
 3. Dla Seniorów – obejmująca wszystkie grupy i sfery aktywności.

CEL KONKURSU:

Celem Konkursu jest:

 • promowanie prospołecznej aktywności,
 • uhonorowanie i promowanie szlachetnych, pożytecznych inicjatyw realizowanych na rzecz osób starszych,
 • zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych,
 • tworzenie warunków dla zaistnienia oddolnych inicjatyw społecznych na rzecz seniorów,
 • aktywizacja środowiska senioralnego i promocja wolontariatu senioralnego,
 • dostrzeżenie i nagłośnienie inicjatyw społecznych powstałych w okresie pandemii COVID-19,
 • zachęcanie osób prywatnych, organizacji, instytucji i przedsiębiorców do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez podejmowanie aktywności na rzecz seniorów,
 • kształtowanie postaw prospołecznych, szczególnie wśród młodzieży, uwrażliwienie zarówno na potrzeby osób starszych, jak i na potencjał tej grupy demograficznej.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

Uczestnikami Konkursu mogą być organizacje, instytucje, osoby prawne lub osoby fizyczne.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie formularza rekomendacji lub zgłoszenia pisemnego zawierającego następujące dane:

 • nazwa zgłaszającego rekomendację,
 • nazwa kandydata,
 • dane kontaktowe,
 • opis działalności na rzecz osób starszych wraz z uzasadnieniem przyznania nagrody,
 • zgoda kandydata na udział w Konkursie,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora Konkursu wraz z wykorzystaniem wizerunku w celach promocji Konkursu i jego realizacji.

NAGRODA:                       

Nagroda główna i wyróżnienia są przyznawane odpowiednio zwycięzcom i finalistom oddzielnie dla każdej kategorii.

Zwycięzcy każdej z kategorii konkursowych otrzymają statuetki i list Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zwycięzcom każdej z kategorii może zostać przyznana dodatkowo nagroda rzeczowa.

Finaliści każdej z kategorii konkursowych otrzymują dyplomy i list Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH:

Zgłoszenia do udziału w Konkursie przyjmowane są do dnia 30 kwietnia 2024 roku.

KONTAKT:

Numer telefonu: 22 695 26 56, 22 695 28 18 lub 22 695 21 59.

Adres e-mail: dialog@prezydent.pl.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej:

www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/razem-dla--seniorow/iii-edycja

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas