twitter instagram YouTube

KONKURSY 2023

Działania aktywizujące i wspierające osoby w wieku senioralnym 60+
24 stycznia 2023

Działania aktywizujące i wspierające osoby w wieku senioralnym 60+

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023r. "Działania aktywizujące i wspierające osoby w wieku senioralnym 60+". Termin składania ofert mija 14.02.2023 roku o godzinie 23:55.

Dotacje na prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży metodą harcerską
02 marca 2023

Dotacje na prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży metodą harcerską

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii w 2023 r - prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży metodą harcerską. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Termin składania wniosków 22.03.2023r.

Dotacje na prowadzenie działalności aktywizującej osoby uzależnione od alkoholu
02 marca 2023

Dotacje na prowadzenie działalności aktywizującej osoby uzależnione od alkoholu

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii w 2023 r. - prowadzenie działalności aktywizującej osoby uzależnione od alkoholu. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Termin składania wniosków 22.03.2023r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
09 marca 2023

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023r. - Opieka Wytchnieniowa. Wnioski można składać do 23 marca 2023r.

Dotacje na działania w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami
09 marca 2023

Dotacje na działania w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023r. - Działania w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami. Termin składania wniosków 28.03.2023r.

Dotacje na
14 marca 2023

Dotacje na "Działania edukacyjno-rozwojowe dla osób nieaktywnych zawodowo/w wieku emerytalnym"

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023r. -Działania edukacyjno-rozwojowe dla osób nieaktywnych zawodowo/w wieku emerytalnym. Termin składania wniosków do 6 kwietnia 2023r.

Dotacje na zadania w zakresie wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i inicjatyw włączających obywateli w prace na rzecz miasta
22 marca 2023

Dotacje na zadania w zakresie wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i inicjatyw włączających obywateli w prace na rzecz miasta

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023r - Wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i inicjatyw włączających obywateli w prace na rzecz Miasta. Wnioski można składać do 11.04.2023r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - Telefon Zaufania dla Seniorów
04 kwietnia 2023

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej - Telefon Zaufania dla Seniorów

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023r.- Telefon Zaufania dla Seniorów. Wnioski należy składać do 23.04.2023r.

Dotacje na prowadzenie Młodzieżowego Centrum Profilaktyki
20 kwietnia 2023

Dotacje na prowadzenie Młodzieżowego Centrum Profilaktyki

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii a także promocji i organizacji wolontariatu w 2023 r. - Realizacja warsztatów i grup terapeutycznych dla młodzieży z grup ryzyka (narkotyki i alkohol) oraz wzmacnianie rodzin w tworzeniu sprzyjających warunków wychowawczych – Prowadzenie Młodzieżowego Centrum Profilaktyki „Alternatywa”. Termin składania wniosków 12.05.2023r.

Napisz do nas