twitter instagram YouTube

2024-01-22
"Szkoła dla Rodziców, czyli wychowanie bez porażek"

Miejscowość: Leszno
Miejsce: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, ul. Słowiańska 59b
Data rozpoczęcia: 2024-02-13 17:00
Data zakończenia: 2024-02-13 19:30
Organizator: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie zaprasza Rodziców i Opiekunów na cykl 10 warsztatów kształcących umiejętności wychowawcze pod nazwą „Szkoła dla Rodziców, czyli wychowanie bez porażek” – część 1

Cykl warsztatów składa się z 10 spotkań, w czasie których zostaną poruszone następujące tematy:

SPOTKANIE I. Poznanie się, kontakt, integracja.
SPOTKANIE II. Granice.
SPOTKANIE III. Uczucia cz. 1.
SPOTKANIE IV. Uczucia cz. 2.
SPOTKANIE V. Zachęcanie dziecka do współpracy.
SPOTKANIE VI. Kary.
SPOTKANIE VII. Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
SPOTKANIE VIII. Zachęcanie do samodzielności.
SPOTKANIE IX. Obsadzanie dziecka w roli i uwalnianie od grania ról.
SPOTKANIE X. Pomocna pochwała.

Termin pierwszego spotkania: 13 luty 2024r. godz. 17:00 – 19.30.
Miejsce: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, ul. Słowiańska 59b.
Osoba prowadząca: Dominika Lizurej.

Zgłoszenia: osobiście w Ośrodku Interwencyjno – Readaptacyjnym przy ul. Niepodległości 27c w Lesznie lub telefonicznie - 65 529 98 65.
Przy zapisach prosimy podać: imię, nazwisko, telefon kontaktowy.

Wcześniejsze zgłoszenie i konsultacja z osobą prowadzącą
jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w grupie.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Warsztaty skierowane są do mieszkańców Leszna.

Warsztaty realizowane w ramach projektu „Przeciwdziałanie kryzysom”, współfinansowane przez Miasto Leszno

Napisz do nas