twitter instagram YouTube

2023-07-28
Zgłoszenia

ZGŁOSZENIA DO TEGOROCZNEJ EDYCJI AKCJI AKTYWNE OBYWATELSKIE LESZNO ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE!


Zapraszamy leszczyńskie organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, instytucje kultury, spółki i jednostki miejskie, placówki oświatowe, firmy zaangażowane społecznie, a także wolontariuszy, grupy nieformalne do wzięcia udziału w dziewiątej edycji akcji Aktywne Obywatelskie Leszno (AOL).

Zgłoszenie na załączonym pod newsem formularzu zgłoszeniowym należy przesłać:

a) pocztą na adres: Urząd Miasta Leszna, Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Słowiańska 16, 64-100 Leszno,

b) pocztą elektroniczną na adres: aol@leszno.pl

lub dostarczyć osobiście do Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Słowiańska 16, I piętro w dni robocze w godz. 7:30 -15:30.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 sierpnia 2023 r.

Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie pod numerami telefonów:

  • 65 537 36 79
  • 65 537 36 88

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA PONIŻEJ

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas