twitter instagram YouTube

2021-10-05
Eko - Leszno

Dzień 17 września to dzień, w którym wszyscy, zgodnie pomyśleliśmy o naszej Matce Ziemi!

Za nami Eko Leszno, które odbyło się w ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno. Akcja  zainicjowana została przez Miasto Leszno.

W ramach zaplanowanych wydarzeń, w piątek 17 września odbyły się różnorakie inicjatywy ekologiczne, przygotowane przez organizacje pozarządowe i instytucje. Do udziału w wydarzeniach pn. „Eko-Leszno” przyłączyłyły się również leszczyńskie przedszkola oraz szkoły. 

W mieście odbywało się wiele inicjatyw mających na celu promowanie ekologii oraz dbanie o środowisko.

Oto zestawienie tych wydarzeń:

 • Zespół Szkół Ekonomicznych – zorganizowało akcję „Nakręceni na pomaganie” - zbiórka nakrętek dla swojej podopiecznej.
 • Fundacja Zdrowa Natura im. Roberta Roszaka – przeprowadziła dyskusję „Zdrowe formy życia” – promowanie zdrowych form życia, propagowanie aktywnego stylu życia. Istniała również możliwość pozyskania produktów pszczelich.
 • Przedszkole Miejskie nr. 11 im. Marii Konopnickiej – zorganizowało akcję „Z darami natury świat nie jest ponury”.  W ramach projektu ekologicznego przygotowało wystawę „Ekologiczne ZOO” dla dzieci, rodziców i społeczności lokalnej na terenie placu zabaw.
 • Przedszkole Miejskie nr 15 –  „Dziecięcy patrol ekologiczny”. Grupę patrolującą utworzyły wszystkie dzieci z przedszkola. Dzieci podczas patrolu miały gadżety związane z Ziemią:
  • transparent z napisem ,,Nasza Ziemia”,
  • chłopcy - zielone chustki na głowie,
  • dziewczynki - opaski z emblematami kwiatów i zielonych dłoni.

Przebieg:
1. Wymarsz z przedszkola – grupa poszła alejką w stronę lasu, obserwowała i sprzątała otoczenie (zbieranie śmieci).
2. Dzieci segregowały śmieci do odpowiednich worków:
• żółtego – plastik,
• zielonego – szkło kolorowe,
• niebieskiego – papier,
• białego – szkło białe.
3. Podczas trwania patrolu dzieci rozdawały napotkanym przechodniom papierowe kwiatki wykonane ze starych czasopism. Do kwiatka dołączone zostało hasło zachęcające do aktywności ekologicznej: ,,O czystość Leszna dbamy, śmieciom się nie damy.”
4. Patrol zakończony został piknikiem na polanie w Karczmie Borowej.

 • Przedszkole Miejskie nr 18 im. Sportowa Kraina – zorganizowało happening ekologiczny, który mial na celu zachęcić ludzi do dbania o środowisko. W ramach akcji odbył się przemarsz przedszkolaków po rynku z hasłami promującymi ekologie.
 • Nadleśnictwo Karczma Borowa – akcja #sadziMY. Trwała w godz. 12:00-17:00. Akcja skierowana była do mieszkańców Leszna i okolic połączona z programem edukacyjnym oferowanym w namiocie na Parkingu w leśnictwie Nowy Świat.
 • Polski Związek Niewidomych – akcja zbiórki nakrętek, które można było przynosić do siedziby związku na ul. Dąbrowskiego 45A.
 • Przedszkole Miejskie nr 19 Leśna Kraina – Akcję EKO – Leszno rozciągnęli na cały tydzień od 13 do 17 września. Każdego dnia proponowali inną ekologiczną aktywność w tym warsztaty, zabawy ekologiczne, sprzątanie ulicy, prace przestrzenne z materiałów ekologicznych, prezentacje multimedialne o ekologii, sadzenie roślinek, drzewek na terenie przedszkola, pokaz mody ekologicznej. Zbiórka baterii.

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie!

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas