twitter instagram YouTube

2022-04-20
Jak pomagać Ukrainie i Ukraińcom?

Jak pomagać Ukrainie i Ukraińcom?

24 lutego o 5 rano Ukraina została zaatakowana przez wojska rosyjskie. Zachęcamy do zapoznania się, w jaki sposób można pomóc społeczności ukraińskiej, a także jakie działania podejmowane są przez Miasto Leszno, leszczyńskie organizacje pozarządowe i inne.

PODSTAWOWE INFORMACJE

 • Pełnomocnik ds. Spraw Pomocy Obywatelom Ukrainy - Leszek Szabłowski - 609 576 222lszablowski@leszno.pl 
 • Infolinia 24h - Całodobowy numer telefonu dla obywateli Ukrainy, którzy potrzebują pomocy. Telefon obsługują osoby mówiące po ukraińsku lub rosyjsku - 609 228 339 
 • Stacja Biznes - jest punktem pierwszego kontaktu dla społeczności Ukraińskiej. Uchodźcy otrzymają podstawowe informacje na temat: pomocy jaką przygotowało miasto, a dla tych, którzy nie mają się gdzie zatrzymać będzie podjęta próba znaleźienia noclegu, transportu, pracy, przedszkola czy szkoły dla dzieci oraz załatwieniu różnych formalności. Dzienny Punkt Kontaktowy usytuowany na Placu J. Metziga 1 i działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00, a także w soboty i niedziele od 10:00 do 14:00 - 661 224 446 . Na miejscu jest możliwość wypełnienia wniosku o PESEL!
 • Ośrodek Interwencyjno Readaptacyjny - Nocny Punkt Kontaktowy usytuowany na ul. Niepodległości 27c. Działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 21:00 do 10:00. Kontakt: 65 529 98 65 lub 65 529 98 66.
 • Centrum Integracji Cudzoziemców - jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 przy Al. Jana Pawła II 12 na parterze. Kontakt dostępny jest pod numerem telefonu 887 068 112 oraz poprzez e-mail: wanda.nawrocka@rops.poznan.pl lub marlena.pujsza-kunikowska@rops.poznan.pl 
 • Wydawanie i zbiórka żywności i środków higienicznych i czystości - Artykuły spożywcze, środki czystości i higieniczne można odbierać w Leszczyńskim Bank Żywności na Pl. Metziga 17 w Lesznie, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 16:00. Cały czas prowadzona jest również zbiórka niezbędnych artykułów żywnościowych oraz środków higienicznych i czystości. Przed przywiezieniem darów, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 539 613 017 lub 539 613 018
 • Wydawanie i zbiórki odzieży - magazyn wydawczy i zbierający znajduje się na ul. Św. Józefa w Lesznie (Zatorze). Przed przywiezieniem darów, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 575 226 822. Magazyn czynny jest:
 • wtorek, czwartek - godz. 10:00 - 18:00
 • sobota godz. 10:00 - 14:00

UWAGA! Magazyn darów przy ul. Niepodległości w Lesznie, zostaje zamknięty z dniem 14 kwietnia.

 WNIOSEK O PESEL

Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Wałowa 5

tel.: 65 529 81 71

e-mail: wso@leszno.pl

Od środy 16 marca uchodźcy z Ukrainy mogą wystąpić o nadanie numeru PESEL. Możliwość wystąpienia z wnioskiem o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy daje specustawa. Numer PESEL może otrzymać każdy obywatel Ukrainy, który przybył po 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi, i złoży wniosek do dowolnego urzędu gminy. Wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich na ul. Wałowej 5, codziennie w godzinach 7:30 - 14:30. Wniosek należy złożyć osobiście.

Dziecko do 12 roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

Co należy przygotować?

 • Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.
 • Formularz można pobrać ze strony: https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html. Wniosek można wypełnić na miejscu również w Stacji Biznes!
 • Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35x45 mm (szerokość x wysokość), jeśli osoba na zdjęciu jest w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie.
 • Dokument potwierdzający dane, które są we wniosku i tożsamość (np. paszport, akt urodzenia). Jeżeli osoba nie posiada takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej. Jeśli wypełniany jest wniosek w imieniu osoby małoletniej (poniżej 18 lat), należy podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.
   

Usługa jest bezpłatna. Żeby uniknąć kolejek wydział umawia interesantów na konkretny dzień i porę, pod numerem 65 529 81 71.

Więcej na temat wniosków o PESEL można przeczytać: leszno.pl - Wniosek o PESEL 

EDUKACJA

Wydział Edukacji

tel.: 65 537 36 63 lub 65 537 36 66

email: wedu@leszno.pl

Każde ukraińskie dziecko ma możliwość kontynuowania edukacji zarówno w przedszkolu jak i w szkole. Na stronie www.leszno.pl dostępne są informacje dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W materiale są praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim i dostępna jest na stronie: leszno.pl - Poradnik dla obywateli Ukrainy 

 ZAKWATEROWANIE

Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji

tel.: 65 520 56 40 lub 503 830 823

e-mail: sekretariat@mosirleszno.pl

Na poniedziałek - 11 kwietnia planowane jest otwarcie miejsca zbiorowego zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy w tzw. czarnym budynku. Oprócz odrębnych pokoi z sanitariatami, będzie tam kuchnia, pralnia, duży hol, który zostanie zagospodarowany na jadalnie i świetlicę. Obiekt będzie miał całodobową ochronę. Do ich dyspozycji będą 22 pokoje mieszczące się na pierwszym i drugim piętrze.

Miejsca zbiorowego zakwaterowania przygotowywane są również na Akwawicie, w budynku dawnej pływalni, a ściślej w dawnych salach konferencyjnych. Powinny być gotowe w ciągu 7-10 dni. Powstanie ich tam 44, co razem z 56 miejscami w czarnym budynku da 100 miejsc dla uchodźców.

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE ZA POMOC UCHODŹCOM

Biuro Gospodarki Lokalowej

Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 13 ( I piętro)

tel.: 65 529 81 77

Biuro Gospodarki Lokalowej przyjmuje wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Wnioski można składać od ponie w godz. od 7.30 do 15.00. w Biurze Gospodarki Lokalowej. Wnioski są do pobrania:

 • w siedzibie urzędu, w Biurze Gospodarki Lokalowej,
 • na stronie bip.leszno.pl  

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca Dz. U poz. 583 każdemu składającemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1.ust. 1, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu: 40 zł na osobę nie dłużej niż za okres 60 dni.

Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Wnioski będą w szczególności weryfikowane i analizowane pod kątem miejsca zakwaterowania obywateli Ukrainy, n.p. w zakresie dostosowania pomieszczeń do pobytu ludzi.

Szczegóły znajdują się pod adresem: Leszno.pl - Wniosek o świadczenie za pomoc uchodźcom 

ZATRUDNIENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie

Izabela Piotrowska

tel.: 65 520 20 58 lub 572 076 672

e-mail: ipiotrowska@leszno.praca.gov.pl

Utworzono Punkt Informacyjny dla uchodźców z Ukrainy, którzy zainteresowani są podjęciem zatrudnienia, a także dla pracodawców, którzy chcą powierzyć im pracę. Na miejscu oferowana jest pomoc pracownika posługującego się językiem ukraińskim oraz rosyjskim.

Informacje o wsparciu Powiatowego Urząd Pracy znajdują się na: ngo.leszno.pl - Wsparcie w poruszaniu się po rynku pracy w Polsce dla obywateli Ukrainy

 275427145_326086106219122_5560738994019487030_n

Wielkopolska Izba Przemysłowo Handlowa

Działa Platforma Ofert Pracy dla Uchodźców z Ukrainy. Wielkopolscy przedsiębiorcy systematycznie udostępniają oferty pracy wraz z dodatkowymi świadczeniami. To ogłoszenia nadesłane przez członków Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz innych firm z Wielkopolski. Platforma z oferami pracy znajduje się na stronie: Wielkopolska Izba Przemysłowo - Handlowa 

Zespół inicjatywny Leszno dla Ukrainy utworzył na profilu Facebook grupę zawierającą oferty pracy dla uchodźców z Ukrainy: Leszno dla Ukrainy - praca, dostępna na stronie: facebook - Praca w Lesznie 

Praca w Lesznie


 GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?


JAK MOŻNA POMÓC?

 • Grupa wolontariacka w Lesznie

Jeżeli masz możliwości i umiejętności, możesz dołączyć do grupy wolontariackiej, która w razie potrzeby będzie udzielać pomocy (na żywo lub zdalnie) w związku z wojną w Ukrainie. Jeśli oferujesz wsparcie:

 • w tłumaczeniu z języka ukraińskiego / rosyjskiego
 • wsparcie psychologa w języku ukraińskim / rosyjskim / polskim
 • wsparcie prawnika w języku ukraińskim / rosyjskim / polskim
 • dostarczenie żywności
 • organizacja zbiórek rzeczowych
 • transport (odbiór osób z dworca itd) punkt kontaktowy w OIR w Lesznie (24h),
 • stacjonarne przy pomocy w magazynie przy segregowaniu rzeczy lub wydawaniu produktów
 • inne

Prosimy o wypełnienie ankiety: CHCĘ ZOSTAĆ WOLONATARIUSZEM! 

Odezwiemy się, kiedy będzie potrzebna dana konkretna pomoc!

 • Dam lokum - Leszno - tymczasowe miejsca pobuty dla ochodźców z Ukrainy

Jeśli chcesz udzielić wsparcia w formie tymczasowego miejsca pobytu w Lesznie i okolicach uchodźcom z Ukrainy, wypełnij formularz dostępny na stronie: DAM NOCLEG!

 • Tłumaczenie na lub z języka ukraińskiego lub rosyjskiego

Jesteś tłumaczem j. ukraińskiego lub rosyjskiego i chcesz pomóc? A może potrzebujesz coś przetłumaczyć na te języki? facebook - tłumaczenie na lub z języka ukraińskiego lub rosyjskiego

 • Sieć pomocy NGO

Tworzymy razem sieć pomocy NGO na rzecz osób uciekających z Ukrainy!

W jednym miejscu zbieramy informacje o tym, jakie działania pomocowe prowadzą organizacje pozarządowe w mieście Leszno. Prosimy: o wypełnienie ankiety, a jeśli możecie - przekażcie ją także znajomym z innych organizacji pozarządowych.

Ta baza przyda się nam wszystkim, by sprawnie organizować pomoc według potrzeb obywateli Ukrainy.

Ankieta dostępna jest na stronie: ngo.leszno.pl - Leszczyńskie NGO pomagają Ukrainie!. Na tej stronie znajdują się również szczegółowe informacje na temat zbiórek i pomocy oferowanej przez NGO, a także "Broszura informacyjna dot. pomocy oferowanej przez leszczyńskie organizacje pozarządowe"


 WSPÓŁPRACA Z LESZCZYŃSKIMI INSTYTUCJAMI

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lesznie organizuje punkt zbiórki pomocy dla Ukrainy! Punkt czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Zbierane są:

 • pieluchy, mokre chusteczki,
 • koce, śpiwory, karimaty, łózka polowe,
 • środki czystości i higieny osobistej,
 • środki opatrunkowe, środki do dezynfekcji,
 • latarki, baterie,
 • żywność z długim terminem przydatności,
 • turystyczne butle gazowe, powerbanki,
 • zestawy pierwszej pomocy,
 • ręczniki,
 • ciepłe ubrania, w tym dla małych i średnich dzieci,
 • mleko modyfikowane, jedzenie dla dzieci, słodycze,
 • herbata, kawa, woda minieralna (najlepiej zgrzewki),
 • karma dla zwierząt
 • i inne. 

Miejsce zbiórki: Punkt Informacyjny Leszczyńskich Wodociągów przy ul. Lipowej 76A

 • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie

Terenowy Komitet oferuje pomoc i wsparcie psychologiczne w Ośrodku Interwencyjno Readaptacyjnym ul. Niepodległości 27c - Leszno.

KONTAKT:

Ośrodek Interwencyjno Readaptacyjny

ul. Niepodległości 27c, Leszno

tel.: 65 529 98 65 / 66

e-mail: centrum@tkopd.leszno.pl

 • Muzeum Okręgowe w Lesznie

Muzeum Okręgowe w Lesznie zaprasza do wspólnego spędzenia czasu wolnego poprzez spacery po wystawach czy lekcje muzealne. Na zajęcia zapraszane są grupy do 30 osób - zarówno dzieci, jak i dorosłych. Muzeum Okręgowe zaprenia rozrywkę dla całych rodzin!

Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w każdy wtorek: lekcje muzealne w godzinach 10:00-14:00, natomiast zwiedzanie muzeum w godzinach 10:00-18:00. Muzeum niestety nie dysponuje tłumaczem. Grupa powinna pojawić się z osobą tłumaczącą.

KONTAKT:

Muzeum Okręgowe w Lesznie

Roksana Foralewska, Tomasz Rak

Pl. Jana Metziga 16, Leszno

65 529 61 40 w.27; 605 293 013

roksana.foralewska@muzeum.leszno.pl ; tomasz.rak@muzeum.leszno.pl


 ZBIÓRKI

Zbiórki prowadzone przez organizacje pozarządowe

 • Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy 9 Leszno – 609 602 701
 • Fundacja Centrum Aktywności Twórczej – 783 889 484
 • Fundacja Delhan – 781 034 034 lub 781 025 025
 • Rejonowe WOPR w Lesznie – 508 171 470
 • Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” – 601 808 075
 • Związek Stowarzyszeń Bank Żywności Leszno – 667 843 768
 • Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – 605 635 686 lub 665 002 360
 • Stowarzyszenie „ECHO” – 512 330 019 lub 514 062 119
 • Leszczyńskie Stowarzyszenie „Klub Abstynentów” – 605 296 868

Szczegółowe informacje na temat zbiórek prowadzonych przez NGO znajdują się w "Broszurze informacyjnej dot. pomocy oferowanej przez leszczyńskie organizacje pozarządowe"

Inne zbiórki

 • Przedszkole Wesoła Ciuchcia i Żłobek Brykające Brzdące – zbierane są gazy jałowe, opatrunki hemostatyczne, opatrunki hydrożelowe, opatrunki okluzyjne, opatrunki wentylowe, szyny kramera
 • Przedszkole nr 7 organizuje akcje „Dzieci- Dzieciom” i zbieramy środki higieniczne dla dzieci
 • Maja Dec, ul. Myśliwska 2a, mieszkanie prywatne – zbierane są Gazy jałowe, Opatrunki hemostatyczne, Opatrunki hydrożelowe, Opatrunki okluzyjne, Opatrunki wentylowe, Szyny Kramera – można zostawiać pod drzwiami
 • Justyna Skrzypczak (wsparcie oddziału PCK) – Leszno, ul. Moniuszki 21. Dary można przynosić w godzinach 16-18 w weekend przez cały dzień
 • Biuro poselskie Grzegorza Rusieckiego. Dary zbierane są w biurze w Lesznie, przy ul. Chrobrego 22, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. Zbierane są: odzież, żywność z długim terminem przydaności, koce, pościele, śpiwory, artykuły chemiczne, bandaże, gazy, opatrunki.
 • Biuro Poselskie Wiesława Szczepańskiego – Dary przyjmowane są w biurze w Lesznie przy ul. B. Chrobrego 22 B. Można przynosić dary od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00
 • Przychodnia Zatorze - ul. Lubuska 22, Leszno. Prowadzona jest zbiórka rzeczy dla zwierząt i organizacji pomagającym zwierzętom z Ukrainy. Potrzebne są: dobrej jakości sucha i mokra karma dla psów i kotów, transportery, smycze i obroże, strzykawki, igły, chipy i rękawiczki. Dary można zostawiać od poniedziałku do piątku od 9:00 do 19:00 i w soboty od 9:00 do 13:00.
 • PWSZ w Lesznie. Zbierane są: sucha karma dla psów i kotów, żwirek koci, kuwety, środki przeciwko pchłom i kleszczom, miski, podkłady higieniczne, pieluchy, kremy na odparzenia, zabawki, kolorowanki, kredki, mleko w proszki oraz kaszki dla małych dzieci, kosmetyki, środki higieniczne, podpaski, tampony, ręczniki, szczoteczki i pasty do zębów dla dzieci i dorosłych, chusteczki higieniczne mokre i zwykłe, ręczniki papierowe, środki do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki, opatrunki, igły, gazy, plastry, bandaże - różne rozmiary, żwyność, która dodaje energii, napoje słodkie, batony, czekolady, gotowe dania w kubkach - z długim terminem ważności, termosy, kubki i sztućce jednozarowe, śpiwory, koce, rozmówki polsko - ukraińskie, ręczniki, powerbanki. Wszystko prosimy dostarczyć do PWSZ w Lesznie - ul. Mickiewicza 5 - wejście główne budynku uczelni.
 • Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Lesznie - Organizowana jest zbiórka karmy i potrzebnych rzeczy dla zwierząt. Dary można dostarczać do Oddziału ZLWP w Lesznie ul. Chocimska 4 we wtorki i czwartki od 11:00 do 19:00.
  Odbiór karmy prosimy uzgadniać telefonicznie pod numerem tel. 607879518.
 • Przychodnia Vita (Hiszpańska 11, Leszno), biuro poselskie Grzegorz Rusiecki (ul. Chrobrego 22, Leszno) oraz Rejonowe Wopr Leszno (ul. Strzelecka 7, Leszno) prowadzą zbiórkę:

 1. staz taktycznych CAT lub SOFFT (UWAGA! na Allegro są chińskie podróbki, które nie działają, prawdziwa staza jest podpisana jw i kosztuje 150-200zl)
 2. bandaży izraelskie (są na Allegro)
 3. opatrunków hemostatycznych
 4. kocy termicznych
 5. zestawów do przetoczeń (takie wężyki do kroplowek)
 6. cewników Foleya różne rozmiary
 7. nici chirurgicznych rozmiary 2.0, 3.0, 4.0 nylonowe (Allegro)
 8. staz żylnych, takie zwykłe zaciski jak przy pobraniu krwi (Allegro)
 9. opatrunków indywidualnych
 10. waty
 11. bandaży jałowe, elastyczne, chusty trójkątne
 12. rękawiczek zwykłych wszystkie rozmiary oraz jałowe rozmiary 7 i 8
 13. pieluch dla dorosłych - różne rozmiary
 14. wody utlenionej, octenispetu, plastrów na rolce, grubej taśmy (jak do pakowania paczek)

Zbiórki finansowe

Miasto Leszno we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wygraj Siebie” uruchomiło specjalne konto, na które już można wpłacać darowizny na pomoc Ukrainie.

275624125_1930004273870575_314850243817452859_n

 

W sieci pojawiły się zbiórki na rzecz pomocy osobom dotkniętym wojną w Ukrainie. Prosimy, by pamiętać o weryfikacji danych zbiórek i informacji o organizacji, która je organizuje!

 • POLSKIE CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ - Wpłat można dokonywać na stronie: pcpm.org.pl/ukraina oraz poprzez Facebooka: facebook.com/donate/2948107692167955/4897929046952704/
 • POLSKI CZERWONY KRZYŻ - Wpłat można kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem "UKRAINA" oraz za pomocą wpłat PayU na stronie: pck.pl/wspieraj-nas/
 • POLSKA AKCJA HUMANITARNA - Wpłat można dokonywać na stronie: siepomaga.pl/pah-ukraina
 • POLSKA MISJA MEDYCZNA - Wpłat można dokonywać na stronie: pmm.org.pl/chce-pomoc#ukraina oraz poprzez Facebooka: facebook.com/donate/375415624008297/5395474380471879/
 • UNICEF POLAND - wpłat można dokonywać przez Facebooka: facebook.com/donate/462703465452564/10158711221256545/
 • FUNDACJA POMAGAM.PL - wpłat można dokonywać poprzez zbiórkę "Solidarni z Ukrainą" - na portalu pomagam.pl - pomagam.pl/solidarnizukraina
 • FUNDACJA SIEPOMAGA - wpłat można dokonywać poprzez zbiórkę „Ukraino, nie zostawimy Cię w potrzebie!”, dostępną na stronie siepomaga.pl - siepomaga.pl/ukraina 
 • UKRAIŃSKI DOM I FUNDACJA NASZ WYBÓR - FUNDACJA "NASZ WYBÓR" - działa na rzecz Ukraińców w Polsce od 2014 roku. Wpłat można dokonywać na stronie: naszwybor.org.pl/wsparcie/
 • MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ „КОЖЕН МОЖЕ” - Międzynarodowy Fundusz „КОЖЕН МОЖЕ” pomaga niepełnosprawnym dzieciom i niepełnosprawnym osobom starszym, które ucierpiały w wyniku wojny na Ukrainie i potrzebują wsparcia, a także wspiera szpitale i inicjatywy wolontariackie na Ukrainie everybodycan.com.ua/otrimati-dopomogu
 • FUNDACJA „POWRÓT ŻYWYCH” - Fundacja „Powrót żywych” jest jedną z największych organizacji charytatywnych pomagających na froncie ukraińskim. Wpłat można dokonywać na stronie - comebackalive.in.ua/donate
 • UKRAIŃSKI FUNDUSZ HUMANITARNY - Ukraiński Fundusz Humanitarny pomaga organizacjom pozarządowym zajmującym się pomocą humanitarną oraz agencjom ONZ na Ukrainie w niesieniu pomocy najbardziej zagrożonym społecznościom i ludziom oraz w dostarczaniu im pilnie potrzebnej żywności, wody, schronienia i innego podstawowego wsparcia. Wpłat można dokonywać na stronie - crisisrelief.un.org/t/ukraine
 • CARITAS POLSKA - Wpłat można dokonywać na konto: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem „UKRAINA” lub wysyłając SMS pod numer 72052 o treści UKRAINA (koszt 2,46 zł z VAT)
 • UKRAIŃSKA FUNDACJA „ТЕРИТОРІЯ ДОБРА” - Ukraińska fundacja „ТЕРИТОРІЯ ДОБРА” pomaga ukraińskiej armii oraz dzieciom mieszkającym w strefach objętych wojną w obwodach donieckim i ługańskim. Wpłat można dokonywać poprzez stronę - vuf-td.space

 


 

Baza zaktualizowana na dzień: 20.04.2022

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas